กิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิทัล

จัดทำโดย คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดโครงการบริการวิชาการ"ถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิทัล" ให้กับน้อง ๆ จากโรงเรียนวิสุทธรังษี เห็นน้องๆสนุกสนานผู้จัดก็อิ่มเอมใจจ้า

 

กิจกรรมนี้จัดในวันที่​ 9 ส.ค. 63

โครงการปรับพื้นฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์​ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่​ 1

จัดทำโดย คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เป็นการจัดงานของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทุกๆปี จะมีการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้นักศาสาในหลักสูตรได้เล่นกีฬาด้วยกัน เป็นการรวมตัวของทุกๆ ชั้นปี โดยการจัดงานก็จะมีกีฬาต่างๆให้ร่วมแข่งขันกันและมีการแต่งตัวให้เข้ากับงาน เป็นงานที่ประชันการแต่งตัวและการแข่งขันกีฬาที่จะต้องเจออยู่ทุกๆปี

 

กิจกรรมนี้จัดในวันที่​ 5​ ส.ค. 63 

โครงการปรับพื้นฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์​ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่​ 1

จัดทำโดย คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการทำงานในหลักสูตรนิเทศศาสตร์

 

กิจกรรมนี้จัดในวันที่​ 29​ ก.ค. 63 

GIVE FOR ช. ชรา
จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 
โครงการ GIVE FOR ช. ชรา เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักถึงความสามัคคีในการจัดโครงการและการแบ่งปันให้กับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการกับสิ่งที่ได้ศึกษามาใช้ในการออกแบบสื่อต่างๆ ทำให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดโครงการ
 
 
กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 28 เมษายน 2562
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์นิเทศศาสตร์
จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มาร่วมเล่นกีฬาร่วมกันเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษานิเทศศาสตร์และอาจารย์ในหลักสูตร ร่วมเล่นกิจกรรมด้วยกันและมีการประกวดการแต่งกายที่จะมีการกำหนดตรีมต่างๆ ที่มีการกำหนดไว้ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 ณ ลานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
 
กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 26 เมษายน 2562
โครงการ STOP SEXUAL HARASSMENT
จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมานั้นทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงการระวังตนเอง และวิธีการป้องกันตนเองเมื่อถูกคุกคาม อีกทั้งยังมีวิทยากรที่มาให้ความรู้และสอนวิธีป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง ให้เราสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายที่จะเกิดได้ทุกเมื่อ  
 
 
กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 24 เมษายน 2562
รณรงค์ความเป็นไทย ประกวดมารยาทไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
จัดทำโดย คณะวิทยาการจัดการ
 
การแข่งขันรณรงค์ความเป็นไทย ประกวดมารยาทไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยได้จัดการแข่งขันขึ้นภายใต้แนวคิด รณรงค์รักษ์มารยาทไทย ธำรงไว้ชั่วลูกหลาน ซึ่งนักศึกษานิเทศศาสตร์ก็ได้คว้ารางวัลมาได้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านๆ
 
 
กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 2ึึ7 มีนาคม 2562
แข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ พจนก. ครั้งที่ 41 
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
เนื่องด้วยการแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ พจนก. ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ "การจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง" ทางหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย และได้รับรางวัลชมเชยในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
 
กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 19-22 มีนาคม 2562
แข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ พจนก. ครั้งที่ 41 
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เนื่องด้วยการแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ พจนก. ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ "การอ่านข่าวในพระราชสำนัก"ทางหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย และได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 19-22 มีนาคม 2562
การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน พจนก. ครั้งที่ 41 
จัดทำโดย นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
เนื่องด้วยการแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ พจนก. ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ "การจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง" ทางหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงได้ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ที่กำลังจะจัดขึ้น
กิจกรรมครั้งนี้จัดในวันที่ 14 มีนาคม 2562
สะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมนี้ได้ดำเนินผ่านไปได้ด้วยดี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้พาผู้เข้าร่วมไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญ เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล หมู่่บ้านญี่ปุ่น ตลาดน้ำอโยธยา และตลาดโก้งโค้ง ไปพบกับการท่องเที่ยวรูปแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้สัมผัสกับบรรยากาศและสถานที่จริง และได้เรียนรู้การถ่ายภาพแนวใหม่ การถ่ายวิดีโอแบบ Vlog
การนำเสนอสิ่งต่างๆ ผ่านเลนส์กล้องที่สามารถสื่ออารมณ์ และความรู้สึก หากมีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป ก็ขอเรียนเชิญทุกๆ ท่านที่สนใจการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพเข้าสู่โครงการ สะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ในครั้งต่อไป
กิจกรรมจัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
สัมนาและประกวดนวัตกรรมสื่อใหม่กาญจนบุรีร่วมสมัยศิลปะไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 2
จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เป็นการจัดงานของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่4 สาขาการสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดียดีไซน์โดยดารจัดสัมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหลายฝ่ายภายในมหาวิทยาลัยและมีการตอบรับจากนักศึกษาภาย ในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยมีวิทยากรคือ นายชนะ สิริภัทรางกูร เป็นผู้มาให้ความรู้ในด้านการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านรูปภาพ การถ่าย Vlog ที่จะทำให้ได้มุมมองใหม่ๆ ไม่ซ้ำใครและยังมีความน่าสนใจมากขึ้นนั่งเอง

กิจกรรมครั้งนี้จัดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

โครงการนิเทศอาสาช่วยน้อง
จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เป็นการจัดงานของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยดารจัดโครงการครั้งนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษา ให้รู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นและสร้างจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งยังเป็นการนำความรู้มาประยุกค์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้กิจกรรมนั้นผ่านไปได้ด้วยดี

กิจกรรมครั้งนี้จัดในวันที่ 23-24 เมษายน 2559

โครงการหยุดการพนันในสถานศึกษา
จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 

เป็นการจัดงานของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เห็นถึงโทษภัยของการพนัน เพราะการพนันนั้นไม่ได้ให้ผลที่ดีกับผู้เล่นเลยแต่ยังมีผู้คนที่หลงเข้าไปอยู่กับการพนันดังนั้นเมื่อมีการพนันที่สามารถเข้าถึงได้ง่านขึ้น นักศึกษานิเทศศาสตร์จึงได้ออกมาช่วยกันรณรงค์ให้หยุดการพนันในสถานศึกษาและยังให้เห็นถึงโทษต่างๆที่เกิดขึ้นอีกด้วย

กิจกรรมครั้งนี้จัดในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง
จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เป็นการจัดงานของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์mที่ได้จัดทำโครงการสร้างฝายขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปให้ตระหนักถึงธรรมชาติที่อาจจะถูกทำลายไป ให้หันมาช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ไว้ต่อไป

 

กิจกรรมครั้งนี้จัดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

กีฬาสานสัมพันธ์พื้นบ้าน
จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เป็นการจัดงานของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทุกๆปี จะมีการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้นักศาสาในหลักสูตรได้เล่นกีฬาด้วยกัน เป็นการรวมตัวของทุกๆ ชั้นปี โดยการจัดงานก็จะมีกีฬาต่างๆให้ร่วมแข่งขันกันและมีการแต่งตัวให้เข้ากับงาน เป็นงานที่ประชันการแต่งตัวและการแข่งขันกีฬาที่จะต้องเจออยู่ทุกๆปี

 

กิจกรรมครั้งนี้จัดในวันที่ 22 สิงหาคม 2561

การประกวดมารยาท
จัดทำโดย คณะวิทยาการจัดการ

เป็นการจัดงานของคณะวิทยาการจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักมารยาทของไทยอย่างแท้จริง ทั้งการไหว้ การรับของจากผู้ใหญ่ ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบหรือยังไหว้แบบผิดๆอยู่ และทำให้การไหว้ของไทยนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะการไหว้นั้นเป็นเอกลักษ์ของความเป็นไทยที่สืบทอดกันตั้งแต่โบราณ ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงมายาทในสังคม การอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อเจอผู้อาวุโสกว่าหรือผู้ที่อ่อนกว่า

กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

New Gen Reporter
จัดทำโดย Spring News

โดยกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ลองเป็นผู้ประกาศข่าว ได้ลงมือปฏิบัติและมีการลงพื้นที่เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆ ที่กว่าจะมาเป็นข่าวแต่ละข่าว โดยจะเริ่มตั้งแต่การตั้งหัวข้อ ลักษณะการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวิดีโอที่ถ่าย การประกาศข่าว การตัดต่อ และการใช้เนื้อหาที่น่าสนใจ ให้ผู้ที่รับชมข่าวอยากติดตาม และข้อมูลจะต้องกระชับเข้าใจง่าย โดยได้พี่ๆจากทาง SpringNews มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559

สิงห์สร้างสรรค์ คนทีวี #12 
จัดทำโดย บริษัท สาระดี จำกัด (กันตนา)

การประกวดสารคดีเชิงข่าว ที่จะให้ผู้เข้าร่วมประกวดสร้างหัวข้อข่าวที่เกิดขึ้นจริงในปัจุบันโดยเนื้อหาของข่าวนั้นๆจะต้องนำมาสร้างเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ให้ผู้อื่นที่เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคม และหาทางแก้ไขว่าจะทำอย่างไรกับสิิ่งที่เกิดขึ้นในปัจุบัน โดยผู้เข้าร่วมนั้นจะต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งการกำหนดประเด็น การถ่ายทำ การตัดต่อ การสร้างประเด็น การลงพื้นที่ื อีกทั้งเป็นการนำศักยภาพของตนเองมาประยุคก์ใช้ในการเข้าร่วมโครงการสิงห์สร้างสรรค์ได้อีกด้วย

กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 9 กันยายน 2560

สื่อศิลป์ปี 5 แลต๊ะแลใต้ 
จัดทำโดย 
 
เป็นการเข้าร่วมประกวดสารคดีสั้นที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในสังคมไทย โดยครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ภาคใต้โดยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวมากมาย มีวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆของมนุษยชน ความเท่าเทียมกัน การไม่เอาเปรียบกันให้นักศึกษาและคนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านผลงานของตนเอง

กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 20-23 กรกฏาคม 2560

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now